Primiční kněžská oznámení

Již od poloviny 19. století se prokazatelně objevují kněžská oznámení, tedy oznámení o kněžských svěceních a tzv. primicích-prvních kněžských mší. Nejstarší dochované primiční oznámení v mé sbírce pochází z roku 1876. Je to litografie a pořídil si ji novokněz Ladenbauer z Horní Stropnice na Novohradsku.

Tato oznámení o kněžském svěcení a o první mši svaté vytvořil akad.malíř Vladimír Komárek. Děkuji panu Jaroslavu Štorkovi z Hlinska za jejich pockytnutí:

 

 

Další kněžské oznámení na ukázku pochází od Zdirada J.K. Čecha.

Primiční oznámení vytvořené r. 1986 českým malířem, grafikem, sochař a medailérem Lumírem Šindelářem (1925-2010):

 

Oznámení o porevoluční primici Dr. Tomáše Halíka roku 1990, které jsem byl přítomen:

 

Primiční oznámení vytvořené mistrem Ludvíkem Kolkem, architektem, malířem a sochařem, nositelem Řádu sv. Cyrila a Metoděje: 

 

A zdeť ono nejstarší primiční oznámení v mé sbírce z Novohradska: