LIESLER Josef

 

(1912 - 2005)

Akademický malíř, grafik, ilustrátor, tvůrce poštovních známek.

Od roku 1945 členem SČUG Hollar, od roku 1964 čestný člen akademie ve Florencii, od roku 1969 čestným členem Belgické královské akademie, čehož si nesmírně vážil.

Jako kreslíř se uplatnil v knižní ilustraci, výjimečné schopnosti prokázal v oblasti známkové tvorby, v níž náležel ke světové špičce. V roce 1975 obdržel cenu za nejkrásnějí známku světa, roku 1976 za nejkrásnější známku Československa.  Za více než 60 let vytvořil téměř 500 exlibris ve všech grafických technikách. jeho kreslířská originalita byla nevyčerpatelná, pohotová, vynalézavá. V roce 1970 obdržel za exlibris 1. cenu v Barceloně, roku 1992 v Chrudimi. Znamenité jsou i Lieslerovy novoročenky. Krásné byly i jeho dopisy přátelům s malovanými záhlavími.

Exlibris pro táborského výtvarníka Stanislava Hlinovského.

Novoročenky.

Novoročenka pro rok 1961.

Novoročenka Václava Bujárka.

Volná grafika: město Bechyně

Knižní ilustrace.

Dvě ilustrace z knihy Mirko Paška: Země za obzorem (SNDK Praha 1965)