Zdeněk M. Zenger

(1913-1987)

Heraldik a grafik, který působí svými prostými, osobitými kresbami. V mé knihovně je jeho kniha Heraldika.

Exlibris autora, na němž je betlémská scéna. Tří králové jsou vyjádřeni svými dary: kadidlem, zlatem a myrhou.

Kážící Mistr Jan Hus.

Roku 1978 jsem dostal k Vánocům od svého pana faráře krásnou Zengerovu Heraldiku, autorovu nejzásadnější práci: