Tématická sbírka

Sběratelé exlibris nemohou sbírat všechno. A tak se mnozí soustřeďují na jednotlivá témata, která jsou na exlibris vymalována (lodě, železnice, Don Quijot, kočky, akty, váhy, starozákonní témata, motýli, vánoční příběh, humorná exlibris, Babylonská věž, atd. atd.). Mně se nejvíc líbí témata uvedená v podsložce vlevo.

 

Čeští sběratelé měli dříve v oblibě téma: Máj Karla Hynka Máchy:

Někdo sbírá krásu bez závoje; zde díla autorů (zleva): Velčovský-Hodek-Šavel.

Tématickká sbírka
V uplynulých staletích vznikly statisíce grafických listů. V začátku vás určitě nebude lákat věnovat se jen užšímu tematickému okruhu, protože těch několik listů, které budou ve vašem vlastnictví, vás potěší jen tím, že jsou skutečně vaše. S narůstajícím počtem listů začnete určitě přemýšlet, na co svou sbírku orientovat. Tematická sbírka má pak mnohem větší hodnotu než sbírka náhodně zakoupených grafik. Má totiž kromě kvality umělecké také hodnotu dokumentární. Námětů k založení tematické sbírky je nesčíslně a záleží jen na vašich zálibách a znalostech, co si vyberete. Jistě vás budou lákat spíš téma-ta, o nichž máte rozsáhlejší vědomosti nebo k nimž máte hlubší citový vztah. Uveďme si tedy alespoň několik nápadů, které by vás mohly inspirovat. Ale vaší vlastní fantazii se meze nekladou. Zajímá-li vás krajina a její vzhled měnící se v různých státech, věnujte se zeměpisným námětům. Sem by patřily i pohledy na města, tzv. veduty. Ty ale mohou být samostatným žánrem. Samostatnou skupinu by mohly tvořit i listy s motivem moře. Zájemci o zoologii pak dají přednost motivům zvířat, ale určitě lze sbírat i specializovanější grafiku, např. jen koně, divoká zvířata, domácí zvířata apod. Botanik si vybere raději grafiky s tématem rostlin, stromů či květin. Myslivec určitě dá přednost tématu honů a lovu. Kdo má raději motivy s lidskými postavami, může se věnovat např. tématice různých povolání (podle svého vlastního či jiného, po kterém např. jen toužíte). Postavy jsou dominantou i v námětu vojenských výjevů, historie a událostí, módy apod. Samostatným žánrem s velkými možnostmi jsou portréty, popř. karikatury. Snad vás zaujmou i křesťanské náměty na grafických listech s biblickými motivy. Nezapomeňte přitom na už zmíněná ex libris, novoročenky, bibliofilie atd. Vidíte, že možností je nepřeberné množství a je jen na vaší volbě, jakému tématu věnujete svou pozornost.

Vyšlo in: Bauer, A.:GrafikaR.Olomouc 1999