Církevní osoby a instituce

Benediktinský klášter v Praze-Emauzích:

Augustiniánský klášter ve Lnářích (vytvořil Karel Němec):

Misionáři Svaté rodiny (Holandsko), vytvořil roku 1958 Nicolaas Bulder v dřevorytu.

 

Premonstrátský klášter Strahov:

Benediktinský klášter Montserrat u Barcelony, zinkografie, autor: Joseph Figuerola, Španělsko 1920:

Benediktinský klášter Broumov:

                   

Premonstráti v Želivě: