Volná grafika

Grafikou nazýváme umělecké výtvarné dílo, kdy umělec použije jednu z grafických technik a dílo rozmnoží ručním řemeslným postupem na předem stanovený počet exemplářů. Počet exemplářů tvoří náklad, za který umělec odpovídá, a proto jej také podepisuje. Každý z exemplářů je považován za originál, nikoliv za kopii.

Volná grafika (též grafika umělecká) je grafikou, která je zcela duševním majetkem svého tvůrce. Umělec tvoří dílo dle vlastní volné představy, jeho je námět, myšlenka i provedení. Díla mají nejblíže k obrazům. Do volné grafiky patří nejhodnotnější díla, jelikož vznikají bez vnějších vlivů. (Použito Wikipedie)

 

Volný grafický list od doc. Mgr. Vladimíra Šavla: Litoměřice.

 

Volná grafika od akademické malířky Jany Boudové:

Volná grafika od Pavla Sivka: