Heraldika u různých církví

 

Příklady církevní heraldiky dalších církví:

 

Znak biskupa švédské luteránské církve Thomase Söderberga (od r. 2008)

 

Znak finské luterské diecéze Helsinky

 

Znak luteránského arcibiskupa Janise vanagse v lotyšské Rize

 

Znak pravoslavného moskevského patriarchátu

 

Znak pravoslavného patriarchy Alexeje II.

 

Znak Davida Haddada biskupa evangelické luteránské církve

v Jeruzalémě (1979-1986) biskupa pro Jordánsko a Svatou zemi. 

 

 

Znak kardinála Stephanose Sidarousse koptského

patriarchy v Alexandrii 1958-86

 

Znak Gregoriuse Petruse XV Agaginaiana,

arménského patriarchy v Kylíkii