Starokatolická heraldika

Starokatolická církevní heraldika se odvíjí z římskokatolické církevní heraldiky. Mnohdy dnes biskupové volí velmi moderní znak, kterému se dá spíše říkat logo. Někteří starokatoličtí biskupové svůj osobní znak vůbec nezvolili.

Mustr pro znak současných starokatolických biskupů:

Mustr převzat z italské stránky: https://it.wikipedia.org/wiki/Araldica_ecclesiastica

 

Dnes nejvíce používají svůj znak starokatoličtí (arci) biskupové z Nizozemska, Polska a USA.

 

Znak současného starokatolické arcibiskupa v nizozemském Utrechtu, Dr. Jorise Vercammena

 

Černá barva v prostředním poli symbolizuje noční oblohu/universum. Velká hvězda Boha, malé hvězdy souhvězdí vah, neboť arcibiskup je narozen v říjnu v tomto znamení. Zelená barva symbolizuje život a žlutá řeka vodu života. Vše leží na velkém poli, kde je stříbrný kříž v červeném poli, znak utrechtské arcidiecéze. Za štítem je arcibiskupský kříž. 

 

Znak starokatolického biskupa Jana  Lamberta Wirixe-Stepjens, v letech 1995-2008 biskupa v nizozemském Haarlemu.

V prvním a čtvrtém poli je znak diecéze Haarlem. -  červený kříž ve stříbrném poli.  Ve druhém a třetím poli jsou lvi s kružítkem. Lev s kružítkem je znakem rodiny Wirixů. Ve druhém poli je lev černý (protože biskup se narodil ve Flandrech). Poukazuje též na papeže Hadriána VI., který učil v Lovani. Ve třetím poli je lev červený jako symbol Holandska, kde Haarlem leží. Také lev v erbu rodiny Wirixů je červený.

Heslo starokatolického haarlemského biskupa  znělo: Milosrdenství a pravda, právo a pokoj se setkají.

 

Znak současného 18. haarlemského biskupa Dirka Jana Schoona (od roku 2008):

Dirk Jan Schoon (od 2008)

 

Posloupnost starokatolických arcibiskupů v Utrechtu:

 

Portrét arcibiskupa Andrease Rinkela (1937-1970)  se znakem:

podklad: stříbrný kříž na červeném poli, na středovém štítku svatoondřejský kříž.

 

Pečeť se znakem starokatolického arcibiskupa v Utrechtu Marinuse Koka (1970-1982)

Biskupské motto: Maior caritatis

Nahoře na opisu pečeti atributy čtyř evangelistů.

 

Nizozemsko - vitráž se znakem biskupa Haarlemu.

 

 

Znak českého starokatolického biskupa PhDr et ThLic. Augustina Podoláka (1950-1968 správce biskupství, 1968-1991 biskup ordinář)

Tinktura na jiném provedení znaku jiná: stíbrný křížna červeném poli

Biskupské heslo Podoláka: Amore pacem.