Biskupský znak Pavla B. Stránského

Dne 8. dubna 2016 byl 49. synodou zvolen biskupem Starokatolické církve v České republice kněz PhDr. Mgr. Pavel Bededikt Stránský. Po dosavadním biskupovi Dušanu Hejbalovi se 17. července 2016 ujal vedení církve jako biskup elekt.

Autor znaku: Zdirad J. K. Čech, výtvarník a heraldik.

Vysvětlení symbolů ve znaku:

Meč: atribut sv. Pavla (křestní patron) a též znak kriminální policie, u níž zvolený biskup předtím pracoval, nakonec také provizorní kříž při modlitbě v poli - tedy symbol modlitby, tedy ORA (Modli se).

Réva: život vyrůstající z obdělané země; navíc meče budou překuty na radlice a kopí na vinařské nože (Iz 2,4) - LABORA (pracuj)

Modlitba a práce - ora et labora - benediktinské motto - sv. Benedikt (druhý patron biskupa).

Vše položeno na barvě nebe. Nebe je červené, protože nebe, ke kterému směřujeme je to věčné a bývá znázorňováno červeně.

Zlatá hvězda - "jitřní Vládce světla, který nezná západu" - ten, ke kterému naše ORA ET LABORA směřuje; možno rovněž připsat i mariánský význam jako stella matutina, za kterou bývá Maria označována v latinských hymnech, zejména cisterciácké provenience.