Symbol kříže

Patří mezi nejčastější křesťanské znamení, které se hojně uplatňuje v církevní heraldice.

 

Také zemřelý papež Jan Pavel II. měl ve svém znaku kříž s písmenem M (Maria)-i když písmen by se v heraldice používat nemělo.Pannu Marii lze jistě znázornit i některým z jejích atributů (koruna, lilie apod.)

 

Jsou různé druhy křížů, např. :

(kresby křížů Z. Zenger)

 

 

Osmihrotý kříž používají řády maltézských rytířů (stříbrný) a lazaristů (zelený).

Zelený osmihrotý kříž řádu lazariánů.

Osm hrotů připomíná osmero blahoslavenství (osmero rytířských ctností).

 

Mezinárodní znak lazariánského řádu: