Znaky římských biskupů-papežů

Pečeti římských biskupů se objevují od 7.století. Od 10. století nesly většinou portrét apoštola Petra, později se na bulách (zlatých či olověných) objevuje obraz apoštolů Petra a Pavla. Znaky římských biskupů jsou známy až od Inocence III. (Lothara ze Segni 1198-1216). Římští biskupové používali původně svůj rodový znak. První skutečný znak římského biskupa (bez použití rodového znaku) měl až Bonifác VIII. (1294-1303) Znaky římských biskupů byly specifické tím, že štít ležel na dvojici zkřížených klíčů a byl převýšen tzv. papežskou tiárou jako symbol moci. Znaky římských biskupů mají i zvláštní tvar štítů, zepředu připomínající koňskou hlavu. Znak úřadujícího římského biskupa je zároveň i znakem státu Vatikán, jehož je představitelem.

Nejfundovaněji o papežské heraldice v knize Ctirada J. K. Čecha: PAPEŽSKÉ ZNAKY. Odkazd zde: www.ikarmel.cz/kniha/Papezske-znaky_101100.html

Znak římského biskupa Pavla V. (vl. jménem Camillo Borghese) 1605-1621

 

Velkou změnu přinesl papežské heraldice římský biskup Benedikt XVI. (vl. jménem Joseph Ratzinger), který odstranil tiáru a nahradil ji mitrou a arcibiskupským páliem. 

 

Ukázky znaků římských biskupů:

Znak římského biskupa Lva X (1513-1521), vlastním jménem Giovanni de Medici

Znak římského biskupa Jana XXIII. (1958-1963), vlastním jménem Angelo Giuseppe Roncalli

Znak římského biskupa Jana Pavla I. (1978), vlastním jménem Albino Luciani