Setkání s říší temnoty

Jako mladý křesťan a později kandidát bohosloví jsem se setkal i s temnými silami komunistického režimu. Bylo to několik výslechů. Dva jsem absolvoval v Českých Budějovicích (na jaře 1981 a na podzim 1982) a dva v Brně (jaro 1985), kam za mnou dojížděli budějovičtí estébáci.  Z jejich strany byla snaha získat ode mne informace o mladých lidích, kteří chodili se mnou do kostela, o mé činnosti, která se jim nelíbila, a později (při hlášení se na teologickou fakultu) snaha získat mne ke spolupráci. Chtěli začít tím, že jim zjistím, kam pojedou sestřičky z nemocničního oddělení v Brně, kde jsem pracoval, na dovolenou. Vyhrožovali mi, že pokud nebudu loajální, zařídí mi v pátém ročníku teologie, těsně před svěcením, vyhazov.

Jenže: v době před mým vysvěcením přišla tzv. sametová revoluce a kde jsou ti bývalí soudruzi estébáci, nevím. Ale jsem rád, že byly odtajněny svazky, které na mne jako na osobu nepřátelskou socialistickému režimu Státní tajná bezpečnost vedla.

Ze svazků jsem se dozvěděl ledaccos, i to, proč mi bylo roku 1983 zrušeno přijetí na vysokou školu. Důvodem bylo odposlouchávání telefonátů Dr. Josefa Zvěřiny a ThDr. Mádra, ze kterých estébáci zjistili, že jsem studentem tzv. "tajné teologie".

Ze spisů, které na mne estébé vedla, jsem se taky dozvěděl jména 4 lidí, kteří na mne tajné bezpečnosti donášeli: ERVÍN,  ANDREA, GABRIEL a KAVALÍR. Podle oficiálních seznamů agentů estébé to byli dva mladí lidéi, kteří se mnou chodili do kostela (o obou se to "povídalo") a pak dva kněží. Jeden z nich, tehdy vysoce postavený duchovní, krycím jménem KAVALÍR, mne nejvíce negativně překvapil. To jsem nečekal!

Dnes je již jiná doba a mladí lidé těžko pochopí, co jsme tehdy prožívali. Dávám to sem na můj web, aby se na ty věci nezapomnělo. Ve škole se to neučí, a tak dnes mohou vznikat řeči typu jak to "dříve za komunistů bylo lepší". Pro nás, aktivní křesťany, to rozhodně lepší nebylo. A vážíme si demokracie, byť křehké a zranitelné. Připojuji na ukázku výřez z mého spisu "GENEALOG", který na mne českobudějovická estébé vedla. Pro poučení.

Když jsem tyto materiály v únoru 2010 získal, nejvíce mne pobavilo, jak proročtí estébáci byli. Akci proti mně nazvali "Genealog", a to již roku 1982, kdy jsem s touto pomocnou vědou historickou teprve začínal. Taky mne překvapilo, že roku 1985 bylo rozhodnuto zahájit akci s cílem zkompromitovat mě mezi kněžími a mládeží. Co tím mysleli, nevím. A na konec jedno mé přání: kéž náš milosrdný Bůh těmto estébákům i jejich přisluhovačům z řad církve odpustí. Vždyť se denně modlíme ..."A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům..."