Od prosince 2014 jsem členem SSPE (Spolku sběratelů a přátel exlibris).

MOJE (NAŠE) EXLIBRIS

Moje 1. exlibris mi zhotovil na jaře roku 2015 akad. malíř Jiří Bouda. Bohužel, krátce nato zemřel a toto exlibris se nakonec stalo jeho posledním, bohužel!. Je na něm kostel sv. Filipa a Jakuba s farou v Katovicích u Strakonic.

Autor: Jiří Bouda

Moje 2. exlibris mi zhotovil na podzim 2015 malíř, grafik a ilustrátor Vlastimil Sobota. Vyjadřuje skutečnost, že mé otcovské DNA vykazuje velkou shodu markerů (61/67) s korzárem Alžběty I., sirem Francisem Drakem. Geny jeho rodu pak "nějak" dopluly do Českých Budějovic, kde jsem se narodil (vyjádřeno Černou věži na korzárově dlani).

Autor: Vlastimil Sobota

Vlastimil Sobota vytvořil v té době i exlibris na jméno mojí manželky. Vzhledem k tomu, že dle testů DNA jsou členové její rodiny po meči příbuzní s "neznámým pohřbeným" z 12. století z podlažického kláštera, kde vznikla známá Ďáblova bible či Codex gigas, zvolil vtipné téma: Gigas exlibris.

Moje 3. exlibris vytvořil doc. Vladimír Šavel jun. z Teplic. Je na něm kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Ždánicích, v něm byla roku 1836, tedy před 180 lety, pokřtěna moja praprababička Antonie Novoměstská. V kostele byli křtěni a oddávani i její předkové.

Autor: Vladimír Šavel

Moje 4. exlibris vytvořil slovenský výtvarník Mgr. Víťazoslav Chrenko z Hlohovce, syn známého výtvarníka Viktora Chrenka. Jde o krásný linoryt. Je na něm městský kostel sv. Filipa a Jakuba v Táboře, při němž působím od roku 1997, a můj kněžský znak, navržený roku 1989 heraldikem Pavlem R. Pokorným.

Autor: Víťazoslav Chrenko (SR)

Moje 5. exlibris vytvořil na jaře roku 2016 akad. malíř Herbert Kisza z Kadaně. Je na něm starý hrad v Nových Hradech v jižních Čechách, k němuž po staletí náleželi moji předkové z otcovy strany. Exlibris jsem od Mistra nechal vytvořit ke 400. výročí úmrtí zakladatele našeho rodu Šimona Sazmy-Sasmy (+ v únoru roku 1616).

Autor: Herbert Kisza

 

Roku 2016 jsme měli s manželkou Alenou kulaté výročí svatby.
K němu jsem nám nechal zhotovit, jako první společné a mé 6. exlibris od jihočeského výtvarníka Miroslava Petříka z Týna nad Vltavou. Je na něm zámek Manětín na Plzeňsku a některá z děl sochaře a řezbáře Josefa Herschera. Herscher byl spolupracovníkem Santiniho a je přímým předkem mojí manželky Aleny.

Autor: Miroslav Petřík

Moje 7. exlibris vytvořil můj vzdálenější příbuzný, bratránek Dr. Jiří Wolf, odborný pracovník muzea v Duchcově. Je na něm "Zapomenutý anděl", táborský augustinián P. Rudolf od sv. Anny, který za moru roku 1680 pomáhal nemocným na Chotovinsku (odkud mám s autorem exlibris společné předky Wolfy), až se sám nakazil a zemřel. Autor nazval motiv na exlibris "Mezi životem a smrtí" a protože má rád Barlacha a německé expresionisty, udělal exlibris záměrně neotesané, ryl takto například i portrét Paula Kammerera pro Arnolda Nowického. V pozadí za fiktivním portrétem Rudolfa od sv. Anny je gotický presbytář chotovinského kostela.

Autor: Jiří Wolf

 

K mým 55. narozeninám (v červenci 2016) jsem dostal od rodiny krásný dárek - dvě exlibris od manželů, akademických malířů Daniely a Karla Benešových.

Na mém 8. exlibris akad. malíř Karel Beneš vytvořil motiv se Strakonicemi, na mém 9. exlibris akad.malířka Daniela Benešová pak hrad Rábí v zimě. Ve Strakonicích jsem působil a měl je rád (andělova ruka jde od mého jména k mému srdci) a pocházejí z nich předkové mojí manželky Aleny, z městečka Rabí pak pochází několik rodů mých předků z matčiny strany až do středověku. V domku přímo vedle vchodové brány do hradu Rábí dokonce můj předek Antonín Šťastný provozoval bednářské řemeslo. 

Autoři: manželé Karel Beneš a Daniela Benešová, 2016

Moje 10. exlibris vytvořil vynikající německý výtvarník Andreas Raub v létě roku 2016. Je na něm moje rodné město České Budějovice s dominantami: radnicí a katedrálou sv. Mikuláše s Černou věží. Vlevo dole je pak starý městský znak a plánek centra města z roku 1847. Nahoře je zobrazen nový Dlouhý most, architektonický klenot, který spojuje přes řeku Vltavu centrum Českých Budějovic se čtvrtí Čtyři Dvory, v níž jsem se narodil. Chtěl jsem, aby na exlibris s Budějovicemi byla katedrála sv. Mikuláše, v níž jsem byl pokřtěn, biřmován, vysvěcen na kněze a slavil tam svoji primici. V katedrále byli oddáni moji rodiče, obojí prarodiče i moji sourozenci a mnoho předků z matčiny strany až do 17. století. Zároveň toto exlibris vyšlo k 750. výročí založení města Českých Budějovic králem Přemyslem Otakarem II.

Autor Andreas Raub (Deutschland), 2016

Moje 11. exlibris mi vytvořil v září 2016 akad. malíř Martin Bouda, syn akad. malíře Jiřího Boudy a vnuk akad. malíře Cyrila Boudy. Na exlibris je krásně vyobrazen nádherný barokní mlýn v Srlíně u Bernartic, na němž provozovali mlynářské bílé řemeslo moji předkové, mlynáři Sekyrové, Andělové a Šibalové. Tento mlýn mne příbuzensky spojuje s grafikem Jindřichem Pilečkem, jehož předkové Andělé byli i moji předkové.

Autor: Martin Bouda

K našemu kulatému výročí sňatku roku 2016 jsem nám s manželkou Alenou nechal vytvořit ještě druhé společné, a mé 12. exlibris, od výtvarníka Vlastimila Soboty. Je na něm Strakonický dudák, protože v době našeho seznámení jsem působil ve Strakonicích, a pověstný Rarášek.

Autor: Vlastimil Sobota, 2016

 

Autorem mého 13. exlibris je doc. Vladimír Šavel jun. Nese název "Z Velkých Pavlovic". Z tohoto jihomoravského města totiž pocházela moje praprababička Terezie Čecháková (Čechová), a tak byl zvolen tento námět.

Autor: Vladimír Šavel jun., 2016

Autorem mého 14. exlibris je malíř, grafik a autor poštovních známek Petr Ptáček. je na něm zaoceánský parník SS United States, na němž plul roku 1965 a 1969 můj děda Alois Khodl (1908-1972) do USA a zpět. Navštívil tam tehdy svého syna, mého strýce Aloise Khodla (1934-2014) a jeho rodinu. A protože Petr Ptáček brilantně kreslí dopravní prostředky, požádal jsem ho o toto téma.

Autor: Petr Ptáček, 2016

Moje 15. exlibris: Zátoka. Autor: Mgr. Martin Manojlín z Děčína, žák Aloise Kračmara. X3/14, 120x140mm, edice 100ks. papír A4 // XL

Autor již dvakrát vyhrál světovou soutěž o nejkrásnější exlibris v Sint Niklaas.Pro naši je ostrov Zakynthos zajímavý tím, že naše dcera Marie na něm byla při svatební cestě se svým snoubencem. A Řecko je pak pro nás smutnou vzpomínkou na místo, kde smrtelně onemocněl na malárii můj děda Jan Sassmann (+1945).  

Martin Manojlín, 2017 (A4, XL)

Moje 16. exlibris vytvořil Miroslav Petřík z Týna nad Vltavou. Znázorňuje chrám sv. Barbory v Kutné Hoře (UNESCO) a sochy před tímto chrámem, mezi nimiž je i můj patron Alois (Luigi) Gonzaga, žil 1568-1591. Motiv chrámu sv. Barbory nebyl zvolen náhodně, ale proto, že sv. Barbora je patronkou horníků. A moji předkové byli horníky. A můj otec František jako člen PTP v padesátých letech fáral jako horník na dole sv. Barbory v Karviné. Zároveň exlibris bylo zhotoveno k 450. výročí narození Aloise Gonzagy.

Autor: Miroslav Petřík, 2017

Moje 17. exlibris vytvořil vynikající grafik Petr Minka.  Je na něm motiv z nejoblíbenější knihy mého dětství: Ostrov pokladů (Poklad na ostrově) od spisovatele R. L. Stevensona. Na exlibris vyniká bravurní mistrova kresba.

Moje 18. exlibris: Koráb- Plavba životem. Autor: Milan Bauer z Plzně, grafik a ilustrátor, jenž získal základy grafických technik u pražského výtvarníka Spitimíra Bursíka, lept, 100ks.

Autor Milan Bauer, jaro 2017

Moje 19. exlibris mi vytvořil slovenský výtvarník Víťazoslav Chrenko. Je na něm loď Zlatá laň Francise Drakea, korzára anglické královny Alžběty I., jehož rodina má dle testů DNA velkou shodu s mými hodnotami.

Autor: Víťazoslav Chrenko, 2017

Autorem mého 20. exlibris je belgický výtvarník Hedwig Pauwels (narozen 1934 v belgickém Sint-Niklaas), světová portrétní špička v grafice. Tématem jsou herci Pierre Brice (+2015) a Karin Dor, kteří se sešli jako Winnetou a Ribanna ve filmu Winnetou. 2 - Rudý gentleman. Tyto "indiánky" velmi ovlivnily moje dětství.

Autor: Hedwig Pauwels (Belgie), 2017, XL

21. exlibris pro mne vytvořil u nás i ve světě velmi oblíbený český grafik Mgr. Karel Musil. Jeho motivem je můj oblíbený hudební skladatel G. G. Händel a jeho vynikající Vodní hudba (Loď) a oratorium Mesiáš (Slunce).

Moje 22. exlibris mi vytvořil pan Ladislav Dvořák z Velkých Hamrů, matematik, fyzik a amatérský výtvarník, nositel ceny v amatérské kresbě a grafice. Hudební téma mi zvolil sám, protože ví o mojí lásce k hudbě, obzvláště kytaře. A také to, že moji oba rodiče byli muzikanty. Maminka hrála v kostele v Č.Budějovicích na varhany a můj otec hrál v různých kapelách (nějaký čas i v Baboucích) na klarinet a saxofon.

23. a 29. exlibris mi vytvořil Mgr. Jan Melena z Prahy. Tématem jsou páv a motýl. Páv je považován za symbol nesmrtlenosti a "oči" na peří páva symbolizují vševidoucího a vševědoucího Boha. Krása motýlů mne fascinuje odmalička. Motýl sedí na lilii, které je od pradávna atributem mého patrona, s. Luigi (Aloise) Gonzagy.

V lednu 2020 pak vznikly barevné varianty těchto dvou exlibris, a sice technikou X3 + L1 (linoryt + litografie):

Moje 24. exlibris vytvořil akad. malíř Zbyněk Hraba na téma Krása lesa. Znázorňuje osvíceného člověka "Kýmsi" v lese. Téma les není náhodné: někteří moji předkové byli panskými myslivci (Pouzarové, Hussarové). A lesy odmalička miluji.

Autor: Zbyněk Hraba, 2018

Moje 25. exlibris mi vytvořila akademická malířka Marie M. Šechtlová „na míru“: Kalich s odrazem táborského kostelíka, v němž již 21 let působím, ve víně plující skořápka se svíčkou jako symbol Půlnočních v tomto kostele - a zároveň jako symbol letošního 200. výročí vzniku mé nejoblíbenější koledy „Tichá noc“. Paní Marie M. Šechtlová je vskutku královnou mezzotinty.

Autorka: Marie Šechtlová, 2018, A4 (XL)

Výtvarník Milan Bauer z Plzně mi zhotovil 26. exlibris (od něj již druhé) v rámci souboru Svět Julesa Vernea k 190. výročí spisovatelova narození. Já si zvolil za téma Verneovu knihu Cesta do středu Země, která se mi moc líbí, a která obsahuje všechny mé oblíbené prvky: dobrodružství, pravěk, Sever (Island).

Autorkou mého 27. exlibris je ukrajinská výtvarnice Anastasia Melnikova z Kyjeva.

Téma: "Sea of music", rozměry: 14x11,5, technika: C3/color. 2018. Téma vyjadřuje moji celoživotní lásku k hudbě. Anastasia vytiskla několik barevných variant. Exlibris bylo zhotoveno též ke 190. výročí úmrtí Ludwiga van Beethovena.

Autorka: Anastasia Melnikova, Ukrajina, 2018

A takto vypadá přípravná fáze při tvorbě mého exlibris od Anastasie Melnikové:

Moje 28. exlibris vytvořil (jako třetí pro mne) slovenský výtvarník Víťazoslav Chrenko. Téma: Dekalog (Desatero). Bylo vytvořeno pro exlibristickou soutěž v Polsku na téma EX LITERRA. Autor u mne zvolil německý text Desatera.

Moje 30. exlibris pro mne tvoří výtvarník Petr Minka na téma: Johanka z Arku (Jean d´Arc). Je to od něho druhé exlibris na téma mých oblíbených knih ze světové literatury. Tentokráte: Mark Twain: Panna ve zbroji.

Autor: Petr Minka, 2018

Moje 31. exlibris pro mne opět vytvořil výtvarník, akademický Martin Bouda na téma: Pražský orloj a Staroměstské náměstí v zimě. Je to již 2. exlibris, které vytvořil na moje jméno:

Autor: Martin Bouda, 2018

Moje 32. a 33. exlibris pro mne vytvořil výtvarník  Petr Palma z Č. Budějovic, člen SČUG Hollar s tématem Dona Quijota. Jeho boj proti větrným mlýnům - jako věčný boj proti lidské malosti, zlobě a hlouposti - mne velmi oslovuje. Taky si mnohdy připadám, že bojuji s větrnými mlýny. Španělsko mám moc rád, s manželkou jsme tam byli na krásné dovolené. A již 50 let hraji na španělskou kytaru.

Druhá varianta tohoto mého donquijotského exlibris, vytvořená Petrem Palmou počátkem roku 2019:

Moje 34. exlibris vytvořil Petr Minka na téma Pocta Leonardu da Vinci v rámci 500. výročí úmrtí tohoto génia.

Detail exlibris: da Vinciho Madona ve skalách ukazuje Minkovo kreslířské mistrovství.

 

Autor: Petr Minka, 2019

Moje 35. exlibris vytvořil Petr Ptáček jako poctu československým cestovatelům Hanzelkovi a Zikmundovi. O vytvoření exlibris jsem požádal v rámci dožitých 100. narozenin cestovatele a spisovatele Miroslava Zikmunda v únoru 2019.:

Autor: Petr Ptáček, 2019. Exlibris jsem zaslal v několika exemplářích panu Ing. Miroslavu Zikmundovi do Zlína a potěšilo mne, že mi jeden exemplář vrátil s tímto přípisem:

Moje 36. exlibris mi vytvořil výtvarník Vlastimil Sobota na téma Robinson Crusoe. Roku 2019 totiž uplynulo 300 let od prvního vydání této knihy, z níž se mnohdy různými upravovabými překlady stala kniha s úplně jiným poselstvím, než autor zamýšlel. Proto jsem chtěl, aby grafik určitě znázornil Bibli, protože ta a víra trosečníkovi nejvíce pomohly.

Autor: Vlastimil Sobota, 2019

Moje 37. exlibris mi vytvořil Günter Hujber, výtvarník z Velkých Losin. Je na něm Máří Magdalena - hříšnice a kajícnice. Téma s Máří Magdlaenou jsem zvolil záměrně, protože na její svátek (22. července) jsem byl v českobudějovické katedrále sv. Mikuláše roku 1961 pokřtěn.

Moje 38. exlibris mi vytvořil Jan Melena na téma Král David. Téma exlibris odráží skutečnost, že dle testů DNA se prokázalo, že jeden z mých v matrice neuvedených prapradědečků z otcovy strany byl Aškenázy, tedy židovského vyznání. Navíc žalmy krále Davida (jehož jméno je na exlibris v hebrejštině), mám velmi oblíbené.

V lednu 2020 pak vznikla barevná varianta tohoto exlibris, a sice technikou X3 + L1 (linoryt + litografie):

 

Autor: Jan Melena, 2020

Moje 39. exlibris mi vytvořil Petr Palma, nositel ceny Grand prix z Chrudimi roku 2017. Téma mi zvolilsám: Alois Sassmann a jeho Kořeny. Naráží tak na moje rozhlasové a posléze knižní díly Kořenů - Z dějin jihočeských rodin a rodů. Jeho otec má prý tyto moje knihy velmi rád. Je to pro mne ctí. Ale - kam ty moje kořeny vlastně vedou?

Autor: Petr Palma, 2020

Moje 40. exlibris mi vytvořil výtvarník Tomáš Hřivnáč. C4, velikost 128x100 mm. Téma: Alegorie řeky Lužnice mezi Malšicemi a Táborem. V panoramatu Starého města táborského od jihu je vpravo kostel sv. apoštolů Filipa a Jakuba, při němž působím od roku 1997.

Autor: Tomáš Hřivnáč, 2020

Moje 41. a 42 exlibris (na jméno mojí manželky) vytvořila mladá výtvarnice Františka Jelenová z Prahy. Jde o součást cyklu Pohádky. Na těch našich jsou pohádky: Malá mořská víla a Kráska a zvíře:

Autorka: Františka Jelenová, 2020

Moje 43. exlibris (a s manželkou společné třetí) na téma "Věčná láska" vytvořil výtvarník Jan Černoš z Nechanic u Hradce Králové. Bylo zhotoveno k 30. výročí našeho vztahu. Je na něm vyznačení našich zvěrokruhů: kozoroh (kozorožka) a rak.

Autor: Jan Černoš, 2020, XL

Moje 44. exlibris mi vytvořil výtvarník Petr Minka. Je to již jeho čtvrté exlibris pro mne. Tentokrát jde o exlibris ze Souboru Santini - k 300. výročí úmrtí tohoto génia, které uplyne roku 2023. Téma Plasy jsem zvolil záměrně proto, že předkové mojí manželky Aleny byli v 18. století klášterními zámečníky v Plasech.

Autor: Petr Minka, 2020

 Moje 45. exlibris vytvořil pardubický výtvarník Miroslav Hlinka. Téma je starozákonní: Král David a Batšeba.  Mezzotinta, 9x 12 cm.

 

Od roku 1995 jsem členem Společnosti přátel Zdeňka Buriana. Tento malíř mne fascinuje již od mých dětských let.

www.zdenekburian.cz/

Od roku 2013 jsem členem Českého sdružení přátel betlémů.

www.sdruzenibetlemaru.cz

Od roku 2004 jsem členem spolku HADASA Tábor na obnovu života, památek a odkazu táborských Židů.

Od roku 2014 jsem členem Spolku sběratelů a přátel exlibris:

www.sspe.cz/

 

Od roku 1995 jsem členem Sdružení přátel Jaroslava Foglara:

www.spjf.cz/


 


www.zdenekburian.cz/

Kontakt

Mgr. Alois Sassmann 391 75 Malšice čp. 308 al.sassmann (zavináč) volny.cz