GENEALOGIE-RODOPIS

Mezi mé největší celoživotní koníčky patří rodopis (genealogie), kterému se věnuji od 15let.  Moji předkové pocházejí z jižních, západních a středních Čech a z kraje Vysočiny. Protože se tatínkova maminka Terezie narodila ve Vídni jako dcera vídeňského Čecha, roztáhly se mé kořeny až na Moravu a sice na Hodonínsko a Břeclavsko. Vždy jsem toužil mít mezi předky mlynáře a myslivce, což se mi nakonec podařilo vypátrat. Moji předci byli většinou sedláky, ale tu a tam se objevují i řemeslníci. Z otcovy strany se mi vyskytkl i drobný vladycký rod Schneidlerů z Rottenburgu na Novohradsku, z maminky strany nechybějí mistři bednáři, ale třeba ani hrobník v městě Rabí :-).

Mezi předky mojí manželky (většinou jde o Pošumaví, Šumavu a Chodsko) nechybí ani účastníci známé chodské rebelie koncem 17. století z chodských Pocinovic a velmi hrdí jsme na to, že jejím předkem byl i slavný sochař Josef Herscher, autor mnoha soch na manětínském zámku a okolí, spolupracovník Diezenhofera počátkem 18. století, kdy pracoval pro hraběnku Lažanskou. Tento umělec byl současníkem takových velikánů jakými byli v oblasti
sochařské M. B. Braun, F. M. Brokof, jenž jej patrně významně ovlivnil. Mezi manželčiny předky patří i strakonická měšťanská rodina Chudobů, která byla spřízněna s mnoha strakonickými měšťanskými rodinami.

 

Jednotlivé studie jsou vlevo pod názvem Genealogie-rodopis.

Od roku 1995 jsem členem Společnosti přátel Zdeňka Buriana. Tento malíř mne fascinuje již od mých dětských let.

www.zdenekburian.cz/

Od roku 2013 jsem členem Českého sdružení přátel betlémů.

www.sdruzenibetlemaru.cz

Od roku 2004 jsem členem spolku HADASA Tábor na obnovu života, památek a odkazu táborských Židů.

Od roku 2014 jsem členem Spolku sběratelů a přátel exlibris:

www.sspe.cz/

 

Od roku 1995 jsem členem Sdružení přátel Jaroslava Foglara:

www.spjf.cz/


 


www.zdenekburian.cz/

Kontakt

Mgr. Alois Sassmann 391 75 Malšice čp. 308 al.sassmann (zavináč) volny.cz