ODEHNAL Antonín

(1931 - 2017). Špičkový grafik.
Pokračovatel tradiční české grafické školy. Používal náročné grafické techniky s dokonalostí hodnou starých mistrů. Díky tomu byl také vybrán pro známkovou tvorbu, které se intenzívně věnoval v posledních letech. Byl autorem knihy Grafické techniky.