MANOJLÍN MartinNarozen 1972 v Ostrově.

Autor mého exlibris.

Roku 1995 absolvoval Pedagogickou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem s aprobaci český jazyk-výtvarná výchova. Zde započal jeho zájem o grafiku, speciálně o techniky tisku z výšky linoryt a dřevořez a kombinaci těchto technik s tiskem z libovolného strukturálního materiálu. Jeho uměleckými učiteli byli vynikající grafici Prof. Miloš Michálek a Alois Kračmar. Autor preferuje techniky tisku z výšky a kombinuje klasické postupy s prvky aktivní a strukturální grafiky. Nejvíce se věnuje volné grafice v malých formátech do A3 a exlibris, i když v poslední době se již začíná opět věnovat i velkým formátům, např. jeho list Katedrála - pocta Karlu IV. Od roku 2011 tiskne exlibris na formát papíru A4. Zabývá se hlavně přírodními motivy, a to jak v konkrétním zobrazení, tak i v převodu do abstraktních forem, nevyhýbá se ani dalším tématům. Mistr uspořádal desítky samostatných výstav jak doma, tak v zahraničí (Čína).
Dvakrát (roku 2001 a 2007) přesvědčil porotu nejznámější a nejuznávanější exlibristické soutěže v Sint Niklaas o tom, že právě on, náš český autor je nejlepší mezi autory exlibris, pracujícími v technice tisku z výšky.

Od roku 2015 je Martin Manojlín členem SČUG Hollar.
 

Korálový útes

Mořská vlna ...

Podmořská krajina

Vydra

 

Babylonská věž

Trojský kůň

Váhy

Exlibris, které obdrželo 1. cenu Grand prix v Chrudimi 2008: Zasněžená hora.

Věčné plynutí času

Pravčická brána (oceněno v Sint Niklaas).

Velká čínská zeď.

Sjezd sběratelů exlibris, Hradec Králové 2016: čekám na rozbalení nového exlibris od M. Manojlína s řekou Vydrou