Úvaha na začátek Adventu 2011

26.11.2011 10:13

Možná znáte moudrou pohádku bratří Grimmů: "Před Hospodinem se shromáždili: osel, pes a opice . I řekl Hospodin oslovi: Ty budeš žít třicet let. To je moc, bránil se osel, co břemen budu muset nosit a ran dostat, mně stačí 18 let. Máš je mít, řekl Hospodin. Psovi řekl: Dám ti 30 let života. Ale pes namítl: to je moc, co se  naběhám, kolik kopanců dostanu, budu dostávat jen kosti a z těch mi budou padat zuby. Dej mi, Hospodine, 12 let a budu spokojen. Máš je mít, řekl Hospodin. Pak řekl Bůh Hospodin opici: I tobě dám 30 let.-- Ne, Hospodine, to už budu moc stará, děti se mi budou smát a budu dělat stále nějaké opičiny. To bolí a unavuje. Mně stačí 10 let života. Máš je mít, řekl Hospodin. Pak stvořil Hospodin člověka a řekl mu : I tobě dám 30 let života. "Pane můj, Hospodine, to je málo, volal člověk. Zasadím strom a nedočkám se na něm plodů. Zplodím děti a nedočkám se na nich radosti. Dobře, řekl Hospodin. Dám ti tedy třicet let lidských - a ty budeš žít po lidsku. Pak ti přidám ještě 18 let osla - ty budeš žít po oslovsku: budeš nosit břemena a budeš se již cítit unaven a budeš od druhých dostávat kopance a rány. Pak ti ještě přidám 12 let psích - to budeš polehávat, přijdou na tebe nemoci, vypadají ti zuby. A pak ti přidám ještě 10 let opice. To se budeš bláznivě motat a dělat všelijaké opičiny a děti se ti budou smát. A tak dostal člověk od Hospodina, svého Boha,  70 let života."

V adventu čekáme s velkou radostí na oslavu opětného příchodu Ježíše Krista mezi nás. Budeme slavit velké narozeniny Toho, který stírá slzu z každého oka a uzdravuje každé zraněné srdce. On,  Ježíš - Emanuel- to je Bůh s námi - přišel pro každého z nás: v každém národě, v každém městě, v každém věku. Emanuel přišel pro ty, kteří mají ještě - řečeno slovy pohádky bratří Grimmů- lidský věk. Jsou mladí, všechno jde samo. Na všechno mají hodně sil, jsou uznávaní atd. Ježíš přišel i pro, kteří jsou ve věku oslů - už nemají tolik sil a přesto musí těžce pracovat, namáhat se, nosit břemena jeden druhého a přitom dostávají kopance a rány. Ježíš přišel i pro ty z nás, kteří jsou ve věku psím. Kteří již ztrácejí tělesné síly, jejich tělo vadne, přichází nemoci, problémy, těžkosti. Ježíš přišel i pro ty, kteří jsou ve věku opičím. Již se bláznivě motají, ztrácí paměť, z roztřesených rukou jim padají věci, zapomínají, co bylo včera a mnohdy se jim i vlastní děti smějí. Ano, těmto všem na prahu Vánoc chci hlásat RADOSTNOU ZVĚST: I PRO TEBE SE NARODIL TEN, KTERÝ ZACHRÁNÍ A PODEPŘE KAŽDÉHO čLOVĚKA V KAžDÉM VěKU, V KAŽDÉ SITUACI, , V KAŽDÉ NESNÁZI. A proto se radujme, i když se nám zdá, že je kolem nás hodně zla a naše problémy jsou neřešitelné. Jsou na tom lidé ještě hůře. My víme, že nám vždy pomáhá Bůh Otec skrze Syna v Duchu svatém.

V adventu se připravujeme na narozeniny. Kéž na nich ale nechybí ten hlavní: OSLAVENEC, náš Pán Ježíš Kristus!

—————

Zpět